Is voor u het systeem van preventie-eenheden van toepassing?

Dan wordt uw bijdrage omgezet naar preventie-eenheden die u kan besteden aan welzijnsdienstverlening.
1 preventie-eenheid is 153 euro.

 

Preventie-eenheden dienen bij voorrang te worden besteed aan:

  • preventieve handelingen in het kader van gezondheidstoezicht
  • inzagerecht in het gezondheidsdossier
  • opdrachten van de preventieadviseur psychosociale aspecten, tenzij de onderneming zelf een preventieadviseur psychosociale aspecten heeft.

 

Wegingsfactoren

De kostprijs voor dienstverlening ligt vast aan de hand van wegingsfactoren per type preventieadviseur:


 

Heeft u op een bepaald ogenblik alle preventie-eenheden opgebruikt? Dan betaalt u de resterende dienstverlening bij. Heeft u op het einde van het jaar preventie-eenheden over? Dan kan u extra dienstverlening vragen.

Is het basispakket van toepassing voor u?