Is voor u het vastgelegd basispakket van toepassing?

Dan bestaat dit uit:

 • meehelpen aan de risicoanalyse + preventiemaatregelen voorstellen
 • alle verplichte of wettelijke medische onderzoeken
 • inzagerecht gezondheidsdossier (≤5 werkdagen)
 • beeldschermwerk: assisteren analyse + preventiemaatregelen voorstellen
 • meehelpen aan de opleiding voedselhygiëne en aan de risicoanalyse contact voedingswaren (indien werknemers blootgesteld zijn aan biologische agentia)
 • bijwonen vergaderingen Comité PBW (indien aanwezig)
 • 5 uren onderzoek ernstig arbeidsongeval
 • psychosociale interventies (tot bekendmaking identiteit verzoeker)
 • onderzoek arbeidsplaatsen en werkposten
 • beleidsadvies over het preventiebeleid
 • prestaties online beschikbaar (inventaris)

Of valt u toch onder het systeem preventie-eenheden?