Bedrag in functie van uw hoofdactiviteit en per werknemer

Vanaf 1 januari 2016 betaalt u één tarief per werknemer, ongeacht of deze werknemer al dan niet is onderworpen aan het gezondheidstoezicht. Het K.B. voorziet dat het minimumtarief dat voor u van toepassing is, afhankelijk is van de hoofdactiviteit van uw onderneming. Hiervoor zijn er 5 tariefgroepen vastgelegd.

Heeft u op 30 november van het afgelopen jaar maximum 5 werknemers in dienst, dan betaalt u een verlaagd tarief (micro) per werknemer in het jaar volgend op dat van de vaststelling.

Welke activiteit geeft aanleiding tot welke tariefgroep?

Enkele voorbeelden (niet-limitatief):

  • tariefgroep 1 – bank, verzekeraar, reisbureau, basis- en secundair onderwijs
  • tariefgroep 2 – architecten, verenigingen, recreatie, hoger onderwijs, beroepsopleiding
  • tariefgroep 3 – handel/verhuur/lease, (niet-gemeentelijke) overheid
  • tariefgroep 4 – productie, industrie, vervoer, cleaning, gemeentelijke overheid (muv OCMW)
  • tariefgroep 5 – chemie, bouw, OCMW, politie & brandweer, gezondheidszorg