Vous avez des questions à propos de la nouvelle tarification ?


Vous n'avez pas trouvé de réponse à votre question dans cette liste ? Prenez alors contact avec nos experts.

Wanneer gaat de nieuwe tariferingsregeling in voege?
De nieuwe tariferingsregeling gaat vanaf 1 januari 2016 in voege.
Hoe weet ik wat de hoofdactiviteit van mijn onderneming is?

Het koninklijk besluit, dat gepubliceerd werd op 14 december 2015, bevat een lijst met activiteiten en Nace-codes. Vandaag kunnen we alvast deze voorbeelden (niet-limitatief) geven:

Tariefgroep 1     bank, verzekeraar, reisbureau, basis- en secundair onderwijs
Tariefgroep 2   architecten, verenigingen, recreatie, hoger onderwijs, beroepsopleiding
Tariefgroep 3   handel/verhuur/lease, (niet-gemeentelijke) overheid
Tariefgroep 4   productie, vervoer, industrie, cleaning, gemeentelijke overheid (muv OCMW)
Tariefgroep 5   chemie, bouw, OCMW, politie & brandweer, gezondheidszorg
Wanneer heb ik recht op een verlaagd tarief (micro)?
Heeft u op 30 november van het afgelopen jaar maximum 5 werknemers in dienst, dan betaalt u een verlaagd tarief per werknemer in het jaar volgend op dat van de vaststelling. Dit tarief is ongeveer 85% van het normale minimumtarief.
Hoe weet ik of ik een vastgelegd basispakket heb?

Het aantal werknemers en het opleidingsniveau van de preventieadviseur in uw onderneming bepaalt uw dienstverleningspakket. Zo zal voor bedrijven met minder dan 200 werknemers die geen interne preventieadviseur van niveau 1 of 2 hebben een vastgelegd basispakket van toepassing zijn.

Wat zit er in dat vastgelegd basispakket?

Het vastgelegd basispakket bestaat uit:

 • meehelpen aan de risicoanalyse + preventiemaatregelen voorstellen
 • alle medische onderzoeken
 • inzagerecht gezondheidsdossier (≤5 werkdagen)
 • beeldschermwerk: assisteren analyse + preventiemaatregelen voorstellen
 • meehelpen aan de opleiding voedselhygiëne en aan de risicoanalyse contact voedingswaren (indien werknemers blootgesteld zijn aan biologische agentia)
 • bijwonen vergaderingen Comité PBW (indien aanwezig)
 • 5 uren onderzoek ernstig arbeidsongeval
 • psychosociale interventies (tot bekendmaking identiteit verzoeker)
 • onderzoek arbeidsplaatsen en werkposten
 • beleidsadvies over het preventiebeleid
 • prestaties online beschikbaar (inventaris)
Als ik recht heb op het basispakket, krijg ik dan alles wat daaronder valt?
Als u onder het basispakket valt heeft u recht op alle dienstverlening die daaronder valt én van toepassing is voor uw onderneming.
Hoe weet ik of ik onder het systeem van preventie-eenheden val?

Het aantal werknemers en het opleidingsniveau van de preventieadviseur in uw onderneming bepaalt uw dienstverleningspakket. Zo zal voor bedrijven met minder dan 200 werknemers die geen interne preventieadviseur van niveau 1 of 2 hebben een vastgelegd basispakket van toepassing zijn. Grotere bedrijven zullen kunnen gebruik maken van het systeem van preventie-eenheden.

Wat zijn preventie-eenheden?
Uw bijdrage wordt niet in euro’s uitgedrukt, maar in preventie-eenheden die u kan besteden aan welzijnsdienstverlening.
Hoeveel is een preventie-eenheid waard?
1 preventie-eenheid is 153 euro.
Wat als ik geen preventie-eenheden meer heb?

Als uw preventie-eenheden op zijn en u nog dienstverlening nodig heeft, dan betaalt u de resterende dienstverlening bij. Het tarief voor extra prestaties is 115 euro/uur, vermenigvuldigd met de wegingsfactoren.

Wat als ik op het einde van het jaar preventie-eenheden over heb?
Heeft u preventie-eenheden over, dan kan u extra dienstverlening vragen.
Kan ik mijn preventie-eenheden inzetten zoals ik dat wens?

Niet helemaal. De wetgeving schrijft voor dat preventie-eenheden bij voorrang best besteed worden aan:

 • preventieve handelingen in het kader van gezondheidstoezicht
 • inzagerecht in het gezondheidsdossier
 • opdrachten van de preventieadviseur psychosociale aspecten, tenzij de onderneming zelf een preventieadviseur psychosociale aspecten heeft.
Hoeveel preventie-eenheden betaal ik voor dienstverlening?

De kostprijs voor dienstverlening ligt vast aan de hand van wegingsfactoren per type preventieadviseur. Hieronder een overzicht:

Mijn onderneming komt in aanmerking voor het basispakket maar ik zou liever werken met preventie-eenheden. Kan dit?
Indien u als IDEWE-klant meer keuze en focus wenst bij de besteding van uw preventiebudget, kan u werken via het systeem van preventie-eenheden. Om de mogelijkheden hierover te bespreken, neemt u best contact op met uw regionaal kantoor: http://www.idewe.be/wps/portal/nl/home/locaties/
Wat betekent de wijziging van de tarifering concreet voor mijn onderneming?
Wat de nieuwe tariferingsregeling voor uw onderneming betekent, kan u berekenen via de simulator.
Hoeveel zal ik in 2016 betalen?

Dit kan u berekenen met de simulator.

Bestaat er een overzichtsdocument over deze nieuwe tariferingsregeling?

Alle downloadbare informatie en webinars kan u onder de tab Documentatie vinden.